Aktiviteter

- Ræveregulering i februar

- Lokal jagtfeltskydning på Kallesmærsk Hede i april måned

- Riffelindskydning før bukkejagten

- Bukkekaffe d. 16. maj

- Fiskedag i juni måned

- Flugtskydningsarrangement i august måned

- Fælles indkøbsarrangement med gode rabatter før jagtsæsonen

- Julebanko i december måned

I løbet af hele året er der flere af vores medlemmer der støtter Mårhundegruppen Varde Øst i deres indsats mod mårhundene, og selv deltager aktivt heri. Det er både pasning af og regulering på foderpladser, samt jagt med gravgående hunde.

Udover ovenstående har vi også en ungjæger-afdeling, som arrangerer 2-3 jagter i vinterhalvåret. Se mere på Næsbjerg Ungjægere

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/